Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Salarisadministratie

Bij payrolling geeft u uw werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de betreffende payroll-onderneming.

Hierdoor ontdoet u zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen. Een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt doet dat niet meer onder de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de desbetreffende bedrijfstak. Hiermee ontloopt u verplichte afdrachten aan sectorfondsen en collectieve pensioenvoorzieningen.