Payroll en salarisadministratie
Ontvang gratis tot 4 offertes
Vereenvoudig het salarisbeheer, voorkom fouten,
beheers je kosten en bespaar tijd!
  • Profiteer van de speciaal voor onze gebruikers onderhandelde speciale promoties:
    3 maanden gratis abonnement, geen installatiekosten, speciaal welkomstcadeau… of andere aanbiedingen.

  • Ontdek voor u onbekende leveranciers. Wellicht hebben ze net datgene wat u zoekt of helpen ze u voor een interessantere prijs.

  • Win tijd door uw offerteaanvragen in één keer bij verschillende leveranciers te plaatsen.

  • Als gebruiker betaalt u niets voor onze dienst.

Salarisadministratie : Interne salarisadministratie

Leestijd: 2 min

Eén van de oplossingen voor uw payroll services is om dit binnen uw bedrijf te laten verzorgen. De salarisadministratie wordt dan intern door één van uw werknemers verzorgd, bijvoorbeeld door het hoofd van de afdeling personeelszaken. Om de administratie goed te kunnen verzorgen dienen er een aantal acties te worden ondernomen. Zo moeten bijvoorbeeld uren voor de betreffende werknemer vrijgemaakt worden en tevens heeft u geschikte software nodig om een goede administratie te kunnen voeren. Het intern verzorgen van uw salarisadministratie brengt enkele voor- en nadelen met zich mee. Deze worden hieronder uiteengezet.

Interne salarisadministratie

De voordelen

Eén van de grote voordelen van het voeren van een eigen salarisadministratie is dat alle vertrouwelijke informatie binnen het bedrijf blijven. Er komen geen derden aan de administratie te pas en zodoende houdt u de volledige controle met betrekking tot gevoelige informatie binnen uw bedrijf.

Uw salarisadministratie heeft daarnaast een gezicht. Als er problemen zijn of u of uw personeel heeft vragen dan is er direct iemand beschikbaar binnen uw bedrijf die hierop kan anticiperen.

De nadelen

  • Ten eerste moet er binnen uw bedrijf iemand worden aangesteld die zich toelegt op de salarisadministratie en die hiervoor een dienstverband krijgt. De hieraan verbonden kosten zijn vrij hoog.
  • Ten tweede zijn er tevens kosten verbonden aan het jaarlijks updaten van de administratiesoftware waar uw bedrijf gebruik van maakt. Bij problemen met, of vragen over de software moet er vaak betaald worden voor ondersteuning, waardoor de kosten nog verder op kunnen lopen.
  • Ten derde ligt de verantwoordelijkheid voor de administratie vaak bij één persoon, waardoor het risico op fouten tamelijk groot is.
  • Ten laatste houdt het feit dat alle gegevens met betrekking tot uw salarisadministratie op één plek worden bewaard een risico in. Bij een brand of een andere calamiteit zouden deze gegevens verloren kunnen gaan

De totale kosten van interne salarisadministratie

Om een totaalbeeld te hebben van interne salarisadministratie is het belangrijk om een idee te hebben van de volledige kosten die dit met zich meebrengt. In het schema hieronder krijgt u een indicatie van de kosten wanneer u iemand volledig in dienst heeft voor uw salarisadministratie. We gaan hierbij uit van een bedrijf met 50 werknemers.

Bruto loonkosten werknemer per jaar

€ 28.000

Kosten software (updates, ondersteuning)

€ 1.500

Totale kosten

€ 29.500

Het aanstellen van iemand die zich binnen een volledige betrekking bezighoudt met de salarisadministratie van uw bedrijf levert dus een jaarlijkse kostenpost van zo'n € 30.000 op. Vaak liggen de kosten echter nog hoger, omdat het risico om de administratie in handen van één persoon te leggen erg groot is. Bij langdurige afwezigheid van deze werknemer ligt uw gehele salarisadministratie plat. In de praktijk worden er binnen een bedrijf daarom vaak twee mensen met de salarisadministratie belast, die samen vaak meer dan een volledige baan hebben. In de praktijk zullen de kosten voor interne salarisadministratie misschien dus nog wel 1,2 tot 1,5 keer zo hoog zijn.