Beveiligingssysteem voor bedrijvenOntvang meerdere offertes voor bewaking en beveiligingsystemen
Beveiligingssysteem voor bedrijven
Ontvang meerdere offertes voor bewaking en beveiligingsystemen
Vergelijk & rust uw onderneming voor de beste prijs uit! Vergelijk & rust uw onderneming voor de beste prijs uit!

Beveiliging : Beveiligingscamera

Leestijd: 2 min

Beveiligingscamera’s zijn videocamera’s die geïnstalleerd worden bij een bedrijf of in een woning ter verhoging van de veiligheid. De beveiligingcamera dient meestal als aanvulling op uw reeds aanwezige inbraakpreventie. Er kunnen twee manieren van camerabeveiliging onderscheiden worden:

  • Camerabewaking

Bij deze manier van surveilleren worden de camera’s geplaatst om de beelden intern, vaak in het gebouw zelf, te kunnen bekijken en eventueel over te gaan tot actie. Vaak worden de beelden echter achteraf bekeken of dienen ze als bewijsmateriaal in een eventuele rechtszaak.

  • Camerabewaking op afstand (via internet)

Bij camerabewaking op afstand werkt het zelfde systeem, echter staat de camera in verbinding met een beveiligingsbedrijf die de beelden controleert. Op deze manier kan er direct alarm geslagen worden en ingegrepen worden wanneer er ongeregeldheden zijn.

Beveiligingscamera

Toepassingen van beveiligingscamera

Beveiligingscamera’s worden over het algemeen ingezet voor drie doeleinden:

  • Preventie
  • Verificatie
  • Controle

Preventie Een zichtbaar opgehangen beveiligingscamera heeft een afschrikkend effect op criminelen en zijn daardoor al een uitstekend preventiemiddel. Wanneer u de camera bijvoorbeeld bij de ingang van uw winkel, bedrijventerrein of woning ophangt, zal dit een verminderende uitwerking hebben op calamiteiten.

Verificatie Bij een fabriek waar met chemische middelen gewerkt wordt gaat het alarm af. Beveiligingscamera’s kunnen dan worden ingezet om te registreren wat er gaande is. Registreren de camera’s een brand of tekenen hiervan, dan moet er snel actie worden ondernomen. Is er niets te zien op de camera’s, dan kan er sprake zijn van een loos alarm en is de urgentie mogelijk minder hoog.

Controle

Beveiligingscamera’s kunnen bijvoorbeeld ingezet worden in winkelcentra. De camera’s registreren hoeveel mensen het winkelcentrum betreden en houden de bezoekers in de gaten. Mochten er zich calamiteiten voordoen dan is het direct duidelijk hoeveel mensen zich in het winkelcentrum bevinden of wat de oorzaak is. Beveiligingscamera’s bieden u een totaaloverzicht en geven u de controle over een situatie die voor u niet direct te overzien is.

In een warenhuis kunnen beveiligingscamera’s worden ingezet ter controle en beveiliging. Een criminaliteit zoals winkeldiefstal wordt geregistreerd en hier kan dan tegen opgetreden worden. Ook kunnen de opnames dienen als bewijsmateriaal in een strafzaak.

Toepassingen beveiligingscamera op afstand

De zelfde doeleinden zijn natuurlijk van toepassing op cameratoezicht op afstand. Hier komt echter nog een functie extra bij, namelijk de ingreep.

Wanneer de camerabeelden op afstand worden gecontroleerd door een beveiligingsbedrijf kan er alarm worden geslagen zodra er zich calamiteiten voordoen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de politie of de brandweer worden gewaarschuwd en deze kunnen direct ingrijpen. Bij bewaking op afstand worden vaak andere typen alarmsystemen in combinatie met beveiligingscamera’s gebruikt. Zoals brandmelders, inbraakalarmen, bewegingsmelders etc.

Beveiligingscamera’s kunnen dus voor verschillende doeleinden worden ingezet en verhogen in hoge mate de veiligheid en toezicht binnen uw bedrijf of woning.