Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!
Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!

Incasso : Hoe worden incassokosten berekend?

Leestijd: 2 min
Als een factuur niet tijdig wordt betaald, wilt u de wanbetaler motiveren om de betaling zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit kunt u doen door een aanmaning tot betaling te sturen. Hieraan kunnen incassokosten worden gekoppeld. Een incassobureau brengt kosten in rekening, deze incassokosten berekenen ze door aan de wanbetaler. 
Incassokosten

Wat is een redelijk boetebedrag?

Een boetebedrag voor een gemiste betaling is aan wettelijke richtlijnen gebonden. Het kan lastig zijn om een goed bedrag te bepalen. Het bedrag moet voldoende zijn om indruk te maken op de wanbetaler, zodat deze wordt gemotiveerd om snel tot een betaling over te gaan. U wilt echter niet dat de boete dusdanig hoog is dat u een debiteur tegen de borst stoot. Deze kan dit als negatief ervaren, wat leidt tot een negatieve associatie met uw bedrijf. Zorg verder dat de incassokosten in een goede verhouding staan tot het te betalen bedrag. Een boete van vijftig euro is buitenproportioneel als een factuur tien euro bedraagt. Kortom, een goed boetebedrag heeft een goede balans.
 
Een incassobureau heeft ervaring met het bepalen van incassokosten, zij kunnen u hiermee dan ook helpen. 
 

Welke kosten rekent een incassobureau?

Een incassobureau brengt kosten in rekening. Deze kosten worden doorberekend aan de wanbetaler. Dit betekent dat u doorgaans helemaal niets betaalt voor de diensten van een incassobureau. Het is hierbij wel van belang dat u in uw algemene voorwaarden opneemt dat kosten voor het incasso voor rekening van de debiteur zijn.
 
De hoogte van de incassokosten wordt door het incassobureau vastgesteld. Deze kosten zijn afhankelijk van het factuurbedrag. Doorgaans wordt een percentage van 10 to 15% van de factuur gehanteerd, maar sommige bureaus werken met een vast bedrag.
 

Welke incassokosten berekent een deurwaarder?

Als de tussenkomst van een incassobureau niets oplevert, kan ervoor worden gekozen om een gerechtsdeurwaarder in de arm te nemen. Een deurwaarder kan ook incassokosten in rekening brengen, dit doet de deurwaarder in de fase voor de dagvaarding. Deze worden, evenals de kosten voor het incassobureau, doorberekend aan de wanbetaler. 
 
Als een betaling opnieuw uitblijft, is een deurwaarder bevoegd om verdergaande maatregelen te nemen. De beambte mag beslag leggen op zaken, goederen en het vermogen van de debiteur. Hiervoor is echter wel een vonnis van de rechter nodig. De deurwaarder verzorgt de rechtsgang. In de fase vanaf de dagvaarding worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Het gaat om kosten voor de volgende ambtshandelingen:
• Dagvaarding: een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om te dagvaarden.
• Beslag op roerende zaken: een deurwaarder kan beslag leggen op goederen of zaken van een wanbetaler.
• Loon- of bankbeslag: een deurwaarder mag beslag leggen op het loon of op de banksaldi van een wanbetaler.
• Gedwongen ontruiming van onroerende zaken: een deurwaarder kan worden gemachtigd om een wanbetaler uit huis te plaatsen en dit huis te laten ontruimen. Ook kantoren, bedrijfspanden en winkels kunnen worden ontruimd. 
• Executieverkoop van roerende zaken: na een beslaglegging kan een deurwaarder overgaan tot de executieverkoop van roerende zaken.