Payroll en salarisadministratie
Ontvang gratis tot 4 offertes
Vereenvoudig het salarisbeheer, voorkom fouten,
beheers je kosten en bespaar tijd!
  • Profiteer van de speciaal voor onze gebruikers onderhandelde speciale promoties:
    3 maanden gratis abonnement, geen installatiekosten, speciaal welkomstcadeau… of andere aanbiedingen.

  • Ontdek voor u onbekende leveranciers. Wellicht hebben ze net datgene wat u zoekt of helpen ze u voor een interessantere prijs.

  • Win tijd door uw offerteaanvragen in één keer bij verschillende leveranciers te plaatsen.

  • Als gebruiker betaalt u niets voor onze dienst.

Salarisadministratie : Salarisadministratie gedeeltelijk uitbesteden (online)

Leestijd: 2 min

Een tussenoplossing met betrekking tot interne en externe salarisadministratie is het gedeeltelijk uitbesteden van de administratie. Dit kan bijvoorbeeld via een administratieprogramma waar u toegang tot heeft via het internet. Via een beveiligde verbinding bezoekt u dan een website waar de standaardinstellingen voor het voeren van een gedegen administratie al juist voor u ingevoerd staan. Het enige dat vanuit u bedrijf nog moet gebeuren is het invoeren van de juiste variabelen. U kunt hier binnen uw bedrijf iemand voor aanstellen, maar het aantal arbeidsuren dat dit personeelslid belast hoeft te worden met de salarisadministratie is aanzienlijk minder dan bij het volledig intern voeren van de administratie.

Salarisadministratie gedeeltelijk uitbesteden

De service van de leverancier

De leverancier van het online programma neemt u of uw personeel een aantal belangrijke en tijdconsumerende taken uit handen. Zo zorgt de leverancier ervoor dat de instellingen van het administratieprogramma juist zijn, waardoor de basis van uw administratie al is gelegd. De leverancier neemt daarnaast de service voor zijn rekening en is zowel voor u als uw personeel het aanspreekpunt bij vragen aangaande het salaris. Ook kan de leverancier u voorzien van juridische adviezen, mocht dit nodig zijn.

De taken van de klant

Als u gebruik maakt van een online programma voor het voeren van uw salarisadministratie dan houdt dit niet in dat u hier zelf geen omkijken meer naar heeft. De leverancier legt de basis voor u, maar u moet zelf nog enkele variabelen invoeren die van toepassing zijn op uw bedrijf en personeel. Zo moet u zaken als het aantal gewerkte uren, overwerk en ziekteverzuim zelf blijven vastleggen in het programma. Binnen uw bedrijf dient u dus iemand aan te stellen die deze gegevens structureel invoert.

Voordelen en nadelen

Ook aan een dergelijke werkwijze kleven weer een aantal voor- en nadelen. Deze worden hieronder in het schema weergegeven.

Voordelen

Nadelen

U hoeft geen software aan te schaffen.

U moet een werknemer arbeidsuren toekennen om de gegevens in te voeren. Deze werknemer moet mogelijk ook een cursus volgen i.v.m. het gebruik van het online programma.

Vergoeding voor gebruik van het systeem is naar rato het aantal handelingen.

Uw bedrijf blijft verantwoordelijk voor gemaakte fouten.

Uw gegevens worden online opgeslagen en kunnen dus overal geraadpleegd worden en gaan niet verloren bij calamiteiten.

Uw gegevens worden buiten uw bedrijf opgeslagen. Uw heeft dus niet de volledige controle over deze vertrouwelijke informatie.

De kosten

Als we gaan kijken naar de kosten voor het gedeeltelijk uitbesteden van uw salarisadministratie dan heeft u te maken met twee posten: de salariskosten voor het personeelslid dat u belast met de taken en de kosten voor het online programma. Hieronder krijgt u een indicatief overzicht. We gaan hierbij weer uit van een bedrijf met 50 werknemers en een gemiddeld bedrag van € 5 per loonstrook.

Bruto loonkosten werknemer per jaar

€ 14.000

Kosten online programma (opstartkosten, service & loonstroken)

€ 5.000

Totale kosten

€ 19.000