TRACK EN TRACEKortere Reistijden, Lagere Brandstofkosten !
TRACK EN TRACE
Kortere Reistijden, Lagere Brandstofkosten !
Efficiency, besparingen, winstgevenheid
Volg uw wagenpark in realtime op smartphone en computer
Efficiency, besparingen, winstgevenheidVolg uw wagenpark in realtime op smartphone en computer

Track & Trace : Legale verplichtingen GPS tracker

Leestijd: 2 min

Aangaande de installatie en gebruik van een GPS tracker op vlak van voertuigen gebruikt door werknemers bestaat er geen specifieke wetgeving. De carpolicy maakt deel uit van de arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen werkgever en werknemer maar toch moet men de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om te voorkomen dat er hoog oplopende discussies ontstaan aangaande de controle die kan uitgevoerd worden via een traceersysteem.

GPS tracker

Goede afspraken maken goede vrienden

Door het feit dat er geen echte wet vastgelegd is op vlak van een GPS tracker is het noodzakelijk dat men vooraf goede afspraken maakt zodat men grote discussies achteraf kan vermijden.  Maar daarnaast dient de werkgever zich wel rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nadere regels moeten worden opgenomen in een Track en Trace Policy. Hier staan 3 belangrijke punten centraal:

1) De controles moeten een legitiem doel hebben

Het College Bescherming Persoongegevens beschouwt de volgende zaken als een legitiem doel:

  • de veiligheid van de werknemers;
  • de bescherming van de dienstwagen (bijvoorbeeld in geval van diefstal);
  • de optimalisering van het beheer van de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden (hulpdiensten, taxidiensten, …);
  • de controle van de prestaties van de werknemer.

2) De controles moeten in verhouding staan tot het doel

3) De werknemers moeten worden geïnformeerd

Er moet aangifte gedaan worden bij de Ondernemingsraad over het feit dat u gegevens laat registeren via een track en trace systeem. Het is absoluut noodzakelijk dat men dit doet als men ooit bewijzen wil verzamelen tegen een werknemer. De werknemer kan anders namelijk gaan aantonen dat het bewijsmateriaal onwettig is, waardoor de rechter hiermee geen rekening zal houden en u in vele gevallen een fikse ontslagpremie zal moeten betalen.

Bespioneren van werknemers

Vele werknemers zullen zich bekeken en bespioneerd voelen wanneer ze te horen krijgen dat er een traceersysteem  in hun bedrijfswagen zit. Vooraf uw werknemers inlichten en desnoods een overeenkomst opstellen omtrent het gebruik van een GPS tracker in de bedrijfswagens is dus zeker nodig.