Bedrijfsverzekeringen Nodig?
Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48U!
 • Profiteer van de speciaal voor onze gebruikers onderhandelde speciale promoties:
  3 maanden gratis abonnement, geen installatiekosten, speciaal welkomstcadeau… of andere aanbiedingen.

 • Ontdek voor u onbekende leveranciers. Wellicht hebben ze net datgene wat u zoekt of helpen ze u voor een interessantere prijs.

 • Win tijd door uw offerteaanvragen in één keer bij verschillende leveranciers te plaatsen.

 • Als gebruiker betaalt u niets voor onze dienst.

Bedrijfsverzekeringen : Ziekteverzuimverzekering

Leestijd: 2 min

Iedere werkgever krijgt wel eens te maken met ziekteverzuim. Als het om een griepje gaat, is dit niet rampzalig. Uw werknemer knapt dan gauw weer op. Gaat het echter om langdurig verzuim, bijvoorbeeld door overspannenheid of door een ongeval, dan wordt het al gauw vervelend. U maakt dan kosten voor de medewerker die u in dienst heeft, maar ziet hier gedurende een periode niets voor terug. Dit kan tot wel twee jaar duren. Met een ziekteverzuimverzekering draait u niet zelf op voor deze kosten. Een verzekeraar vergoedt deze voor u, zodat het verzuim voor u geen grote financiële consequenties heeft.

Ziekteverzuimverzekering

Hulp bij preventie

Ziekteverzuim werkt vaak in een vicieuze cirkel. Goede ziekteverzuimverzekeraars helpen daarom niet alleen tijdens verzuim. Zij hebben er, net als u en uw medewerkers, baat bij om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien hebben ze uitgebreide kennis op dit gebied. Zij kunnen u daarom helpen bij het toespitsen van uw beleid op verzuimpreventie. Veelal kan verzuim worden teruggedrongen door spanning en stress op de werkvloer te vermijden. Maar hoe pakt u dit aan? Uw verzekeraar helpt u daarbij.

Wat dekt een ziekteverzuimverzekering?

Het verschilt per verzekering, maar de volgende risico’s kunnen onder de dekking van een ziekteverzuimverzekering vallen:   

 • Het loon dat u doorbetaalt bij ziekte;
 • Een goede dienstverlening op het gebied van re-integratie;
 • Deskundig advies voor u, als werkgever, bij ziekteverzuim;
 • Preventieve maatregelen tegen verzuim;
 • Hulp bij het verhalen van uw kosten wanneer een derde aansprakelijk is voor het verzuim van uw werknemer, bijvoorbeeld door het veroorzaken van een ongeval.

Eigen risico

Een ziekteverzuimverzekeraar hanteert vrijwel altijd een eigen risico. Deze kan verschillende vormen aannemen:

 • Tijd: Wanneer het eigen risico gebaseerd is op tijd, legt u een termijn vast. Is een medewerker langdurig ziek en wordt deze termijn overschreden? Dan dekt de verzekering vanaf dat moment de kosten voor het verzuim.
 • Geld: Meestal is een eigen risico gestoeld op geld. Dit is het bedrag dat voor uw rekening komt bij ziekte van een personeelslid. Worden de kosten hoger, dan dekt de verzekering de kosten.

Voor wie?

Een ziekteverzuimverzekering is raadzaam voor iedere werkgever met personeel, ongeacht hoeveel personeel u in dienst heeft. De verzekering zal altijd op maat worden aangepast aan uw situatie.