Bedrijfsverzekeringen Nodig?
Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48U!
  • Profiteer van de speciaal voor onze gebruikers onderhandelde speciale promoties:
    3 maanden gratis abonnement, geen installatiekosten, speciaal welkomstcadeau… of andere aanbiedingen.

  • Ontdek voor u onbekende leveranciers. Wellicht hebben ze net datgene wat u zoekt of helpen ze u voor een interessantere prijs.

  • Win tijd door uw offerteaanvragen in één keer bij verschillende leveranciers te plaatsen.

  • Als gebruiker betaalt u niets voor onze dienst.

Bedrijfsverzekeringen : Pensioen

Leestijd: 2 min

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zorg te dragen voor een goed pensioen voor uw medewerkers. Het is een misvatting dat dit een wettelijke verplichting is. Toch is het vrij gebruikelijk dat een pensioen via de werkgever wordt geregeld. Sterker,  veel bedrijfstakken hanteren een verplichte pensioenregeling en vaak is het pensioen opgenomen in het cao. Door uw medewerkers een pensioenregeling aan te bieden, laat u zien dat u hun welzijn hoog in het vaandel heeft staan.

Pensioen

Pensioenregelingen per bedrijfstak

Iedere bedrijfstak kent een eigen pensioenregeling, vaak is deze verplicht. Soms moeten zelfs ZZP-ers die binnen een bepaalde branche werken, zich aansluiten bij deze pensioenregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Meestal zijn de pensioenen voor alle leden binnen een bedrijfstak uniform, er wordt een gelijke premie gehandhaafd.

Heeft uw bedrijfstak een pensioenregeling? Dan zult u hiervan gebruik moeten maken. Het is altijd mogelijk om een vrijstelling aan te vragen, maar in de praktijk wordt deze niet vaak toegekend. Het doel van de pensioenregeling is dat iedere medewerker binnen een bedrijfstak een goed pensioen krijgt. Daarom krijgt u in de regel alleen een vrijstelling als u zelf al een goede pensioenregeling heeft getroffen.

Naast bedrijfstakpensioenen bestaan er ook beroepspensioenen, bijvoorbeeld voor huisartsen en tandartsen. Ook deze zijn verplicht.

Tip

Overweeg eens een collectieve pensioenverzekering, dan brengt u al uw medewerkers onder op eenzelfde polis. U bent verzekerd voor uw voltallige personeel en als er mensen vertrekken of nieuwe werknemers worden aangenomen, dan hoeft u enkel de wijzigingen aan de namenlijst door te geven. 

Pensioen regelen via een verzekeraar

Bij het treffen van een pensioenregeling voor uw voltallige personeel komt veel kijken. Zo is een uitgebreide administratie vereist. U kunt dit uit handen laten nemen door de pensioenregeling onder te brengen bij een verzekeraar. Dan draagt deze alle zorg voor de pensioenen van uw werknemers, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Premie pensioenverzekering

De meeste verzekeraars bieden diverse pensioenpakketten, bestaande uit uitgebreide en minder uitgebreide polissen met bijbehorende tarieven. Zo kunt u tegen een passend tarief zorg dragen voor een adequate pensioenregeling voor uw personeel.

Voor wie?

Een pensioenregeling zit gecompliceerd in elkaar, er zijn allerlei wetten en regels waar u rekening mee dient te houden. Iedere werkgever doet er verstandig aan om goed op de hoogte te zijn van de wetten en regels omtrent pensioenen. Vallen uw medewerkers onder de regels voor een bedrijfstakpensioen of een beroepspensioen? Of heeft u de vrije hand in het opstellen van een pensioenregeling? En waar moet een goed pensioen aan voldoen? Het zijn allemaal vragen waarmee u terecht kunt bij een pensioenverzekeraar.  Laat u goed informeren over al uw opties en mogelijkheden en uw verplichtingen, zodat u kunt zorgen voor een gedegen pensioenregeling voor uw personeel.