Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!
Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!

Incasso : Wat te doen als u onbetaalde facturen heeft?

Leestijd: 2 min

Onbetaalde facturen en wanbetalers kunnen een echte bron van zorgen en stress zijn. Bovendien is het een tijdrovende klus om aanmaningen op te stellen en te verzenden, ze op te volgen en als nodig verdere stappen te nemen. Gelukkig kunt u dit uiterst onaangename karwei uitbesteden. Maar aan wie? Een incassobureau? Een deurwaarder? Of een advocaat?

 Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen: wat doet een incassobureau?

Een incassobureau neemt vooral minnelijke invorderingen voor zijn rekening. Bij dit type invordering mogen schuldeisers schuldenaars onder meer aansporen om de schulden te betalen. Concreet: een schuldeiser mag aanmaningsbrieven sturen, de schuldenaar telefonisch contacteren ... om hem of haar aan te zetten om zijn of haar schuld te betalen. Let wel: schuldeisers zijn gebonden aan bepaalde regels bij een minnelijke invordering. Dat is een van de redenen waarom vele schuldeisers een incassobureau inschakelen.

De rol van de deurwaarder

In principe kan iedereen minnelijk invorderen. Maar een deurwaarder is een ministeriële ambtenaar waardoor hij ook kan invorderen op basis van een zogenaamde uitvoerbare titel. Daaronder verstaan we onder meer een dwangbevel van de belastingadministratie, een uitspraak van de rechter (arrest of vonnis) of nog de akte van een notaris (bij een woonkrediet, bijvoorbeeld).

En de advocaat?

Een gerechtsdeurwaarder kan niet automatisch van een minnelijke invordering overschakelen op een zogenaamde gerechtelijke invordering. Een gerechtelijke invordering is pas mogelijk nadat een schuldeiser een uitvoerbare titel (een vonnis of een proces-verbaal van een minnelijke schikking) na dagvaarding heeft bekomen. Om een vonnis te verkrijgen dat uitvoerbaar is via rechtsdwang, moet eerst een procedure worden gevoerd voor de rechter. De gerechtsdeurwaarder kan de schuldeiser niet vertegenwoordigen voor de rechter, want dat zou de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder in het gedrang brengen. Om zich te laten vertegenwoordigen voor de rechter, kan een schuldeiser een advocaat onder de arm nemen. Een incassobureau werkt veelal samen met gespecialiseerde advocaten.

Meerdere schuldenaars? Eén oplossing…

Soms hebt u voor één schuld te maken met verschillende debiteurs (schuldenaars). Hoe kunt u dan zeker zijn dat de schuldenaars elkaar niet de hete aardappel doorgeven en dat u uw geld terugziet? U kunt vooraf een clausule inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid inlassen. Zo kunt u de volledige schuld bij één debiteur halen.