Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Pensioen en koopsompolis

Regel vroegtijdig uw pensioen of koopsompolis. Met een pensioenregeling of koopsompolis verzekert uzelf en/of uw werknemers van inkomen na de pensionering. Wees verstandig en vraag direct een gratis offerte voor een pensioenregeling of koopsompolis aan en geniet later van uw pensioen!

Wanneer u uw hele leven heeft gewerkt wilt u op uw oude dag kunnen genieten van uw vrije tijd. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen heeft u een pensioen nodig. Dit pensioen kunt u in Nederland rond uw 67e aanvragen. Hoe u een pensioen kunt opbouwen leest u hier.

 Pensioenfonds

Waar bestaat pensioen uit?

Het pensioen kan bestaan uit de volgende drie delen:

 • Iedereen in Nederland, bouwt vanaf zijn 15e levensjaar een AOW-uitkering op. Dit wordt opgebouwd doordat u ieder jaar 2% van het totale AOW-bedrag opspaart. Na 50 jaar heeft u de volledige AOW-uitkering bij elkaar gespaard en ontvangt u vanaf uw 65e, 66e of 67e AOW. Dit is het eerste gedeelte waar een pensioen uit kan bestaan en wordt toegekend aan iedereen die aan de bovenstaande norm voldoet, of degene nu werkt of niet.
 • Daarnaast kan het pensioen ook nog uit een tweede en derde deel bestaan. Het tweede deel wordt opgebouwd door de mensen die deel uitmaken van het arbeidsproces. Dit pensioen wordt dan opgebouwd en beheerd via een pensioenfonds. De pensioenpremie wordt betaald door de werknemer en werkgever samen.
 • Sommige mensen hebben dan ook nog een tweede aanvulling op de AOW. Dit derde deel bestaat dan uit tegoeden die mensen zelf opgebouwd hebben via bijvoorbeeld een levensverzekering of een lijfrentepolis.

Pensioenfondsen

De genen die werken bouwen dus een pensioen op dat beheerd wordt door een pensioenfonds. Gedurende de jaren die iemand werkt wordt er een bepaalde pensioenpremie betaald. Het pensioenfonds beheert dit geld en probeert haar kapitaal uit te bouwen door middel van beleggingen. Als een individu de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan keert het pensioenfonds maandelijks een bedrag uit dat het bedrag van de AOW-uitkering aanvult.

Individuele pensioenfondsen

Een ondernemer moet vaak in zijn eigen pensioen voorzien. Op jongere leeftijd zien sommige ondernemers daar het belang nog niet van in, maar zij moeten toch voor hun 35e beginnen met het opbouwen van een pensioen. Het gevaar is namelijk dat zij met een groot pensioengat komen te zitten op latere leeftijd. Een dergelijk pensioen wordt vaak geregeld via een pensioenverzekeraar.

Collectieve pensioenfondsen

De meeste bedrijfssectoren zijn gekoppeld aan een vast pensioenfonds. Dit pensioenfonds is in het leven geroepen om een bepaalde beroepsgroep zo goed mogelijk te voorzien van een passend pensioenplan. Zo vallen alle mensen die voor de overheid werkzaam zijn bijvoorbeeld onder het pensioenfonds ABP. Deze collectieve pensioenfondsen kennen de betreffende sector goed en kunnen hun leden daarom op maat voorzien van informatie en advies.

Welke pensioensvormen zijn er?

Voor een helder overzicht zetten we de verschillende pensioensvormen hieronder nog even voor u uiteen.

 • AOW
  Dit is het eerste deel van uw pensioen waar iedereen die woonachtig is in Nederland en een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning heeft recht op heeft.
 • Aanvullend pensioen
  Dit pensioen wordt opgebouwd door mensen met inkomsten uit arbeid. De werknemer en werkgever betalen beiden een premie en een pensioenfonds beheert het geld en zorgt voor een periodieke uitkering van het pensioen vanaf de pensioensgerechtigde leeftijd. Sommige mensen hebben nog een extra aanvulling doordat ze zelf extra gespaard hebben of bijvoorbeeld een levensverzekering hebben afgesloten.
 • Specifieke pensioenen
  Ook zijn er pensioenen voor mensen in een specifieke situatie. Zo is er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidspensioen, een invaliditeitspensioen en een nabestaandenpensioen.

Pensioenpremie

Wanneer u werkzaam bent dient u een pensioenpremie te betalen voor uw pensioenfonds. Dit is een percentage van het pensioengevende salaris. Deze premie word voor het grootste gedeelte door de werkgever betaald. Het overige wordt betaald door de werknemer zelf. De premie is aan verandering onderhevig, maar zal in totaal ongeveer 25% bedragen. 

Begin met uw offerteaanvraag Pensioen en koopsompolis