Ontvang Gratis Scherpe Offertes voor uw Boekhouding!
Ontvang Gratis Scherpe Offertes voor uw Boekhouding!
Onze erkende leveranciers bevinden zich over heel Nederland. Onze erkende leveranciers bevinden zich over heel Nederland.

Boekhouding en accountancy : Wat is een vereenvoudigde boekhouding?

Leestijd: 2 min

Een vereenvoudigde boekhouding is de meest eenvoudige boekhouding die er bestaat. Enkel kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Wat het precies inhoudt leggen we hier voor u uit.

 Vereenvoudigde boekhouding

Onderdelen vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde boekhouding wordt ook wel een enkelvoudige of eenvoudige boekhouding genoemd. Enkel kleine ondernemingen mogen een dergelijke boekhouding voeren. Hieronder vallen eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen met een jaaromzet die kleiner is dan 500.000 euro, exclusief BTW.  Enkele sectoren vormen echter een uitzondering: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

Wie een vereenvoudigde boekhouding voert dient de volgende vier onderdelen bij te houden:

 1.  Aankoopdagboek

Hierin worden alle inkomende facturen en creditnota’s van leveranciers geregistreerd.

2.  Verkoopdagboek

Dit is het tegenovergestelde van het aankoopdagboek. Hierin worden alle uitgaande facturen en creditnota’s van klanten genoteerd. Wanneer men contant geld ontvangt dient men een dagontvangstenboek bij te houden.

3.  Financieel dagboek

Het financieel dagboek kan worden opgesplitst in een kas- en een bankboek. Het kasboek bevat alle inkomsten en uitgaven in contant geld. Het bankboek wordt gebruikt om alle inkomsten en uitgaven via bankrekeningen bij te houden.

4.  Inventarisboek

In het inventarisboek worden de beschreven en op waarde geschat.

Vereenvoudigde boekhouding: gratis advies

Beginnende ondernemers kunnen in de loop van hun eerste jaar als zelfstandig ondernemer gratis advies krijgen van een erkende boekhouder. Dit dient er voor te zorgen dat beginnende ondernemers in de toekomst gemakkelijker een beroep doen op een boekhouder of accountant. Dit zal de overlevingskans van beginnende zelfstandigen doen verhogen. Voor dit eerste verkennende gesprek hoeft men geen ereloon te betalen. Het gaat echter enkel om een informerend gesprek, gericht op informeel advies. Er worden geen daadwerkelijke boekhouding gevoerd of fiscale aangiftes verwerkt. Dit gratis informatieve gesprek is zowel voor eenmanszaken als vennootschappen toegankelijk.

Wat is een dubbele boekhouding?

Ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voren dienen een dubbele boekhouding te voeren. Bij dit type boekhouding wordt ieder bedrag twee keer geboekt, zowel op de passivazijde als de activazijde.