Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Autoverzekeringen

Autoverzekeringen zijn er in diverse vormen. Sluit uw autoverzekering aan op uw situatie? Bepaal zelf voor welke  autoverzekeringen u een gratis offerte wenst te ontvangen.

Zowel particulier als zakelijk is het verplicht en noodzakelijk een autoverzekering af te sluiten. Niet alleen om de eigen schade te kunnen compenseren, maar ook de schade die een ander heeft door uw schuld. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen.

Autoverzekering 

WA autoverzekering

De letters WA staan voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Als u iemand anders letsel toebrengt met uw auto en u wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade dan kan het uiteindelijke schadebedrag hoog oplopen. Als iemand blijvend invalide of arbeidsongeschikt verklaard wordt, dan kunnen de kosten oplopen tot in de honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Een WA verzekering zorgt ervoor dat u hiervoor verzekerd bent.

è In Nederland is een WA verzekering verplicht.

Allrisk autoverzekering

Een allrisk autoverzekering is een verzekering met de grootste dekking van de kosten. Op enkele kosten na worden alle kosten, van uzelf en die van de tegenpartij, vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Een allrisk verzekering wordt ook wel aangeduid met WA casco. Het is altijd belangrijk om verschillende verzekeringen te vergelijken, omdat de polisvoorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen. Niet iedere verzekeringsmaatschappij vergoed dezelfde kosten.

Gevallen die in ieder geval buiten iedere verzekering vallen zijn opzettelijke schade en schade door het onder invloed van drank of drugs rijden. Deze schade komt volledig voor eigen rekening.

Bedrijfsautoverzekering

Als u een bedrijfsauto aanschaft dat bent u verplicht een bedrijfsautoverzekering af te sluiten. Ook hier heeft u de keuze uit een WA autoverzekering of een all risk autoverzekering. Naast de WA verzekering kunt u echter ook enkele aanvullende verzekeringen afsluiten die voor een bedrijfswagen vaak van toepassing zijn. Het betreft hier de volgende aanvullende verzekeringen:

  • Ongevallen inzittendenverzekering

Deze verzekering keert vaste bedragen uit in het geval van het overlijden van een inzittende of het blijvend invalide worden van een inzittende. De bedragen worden vooraf in de polis opgenomen.

  • Schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering dekt de schade die inzittende lijden in het geval van een ongeval. Het kan hier gaan om zowel materiële als letselschade.

  • Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering kan u heel wat leed besparen bij ongevallen waarin niet duidelijk is wie aansprakelijk is, bij tegenstrijdige verklaringen, bij dronkenschap, in het buitenland, bij een tegenpartij zonder verzekering, etc.

  • Pechhulpdekking

Bij pech wordt u onmiddellijk uit de nood geholpen met pechhulp. Uw auto wordt getakeld tot aan de dichtstbijzijnde garage. Bij een bijstandsverzekering kunt u kiezen voor een vervangwagen. Ook kiest u voor dekking in Nederland en/of het buitenland.

  • Glasbreuk, brand, diefstal:

U kan zich hiervoor telkens apart verzekeren. Bij brand en diefstal is er altijd een vrijstelling, bij glasbreuk niet altijd. Glasbreuk dekt soms ook schade aan spiegels en lichten.

Deze aanvullende verzekeringen zijn er dus  op gericht dat ook de mensen die bij u of uw personeel in de auto zitten verzekerd zijn van een goede dekking bij schade. U dekt met deze aanvullingen de kosten die uw aansprakelijkheid met zich mee brengen zo goed mogelijk af.

Bonus / malus

De hoogte van uw verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van een bonus-malussysteem. Met dit systeem wordt gekeken naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft gereden. Iemand die weinig schade heeft veroorzaakt kan rekenen op een flink lagere premie. Iemand die veel schade heeft geleden in het verleden daarentegen wacht juist een hoge premie. Verzekeringsmaatschappijen proberen zichzelf hiermee in te dekken voor mogelijke kosten.

Verschillende contracten

Omdat ieder voertuig zijn eigen gebruik heeft verschillende de exacte verzekeringsvoorwaarden per contract. Zo zijn er dus verschillende polisvoorwaarden voor personenauto’s, bedrijfswagens en vrachtauto’s.

Begin met uw offerteaanvraag Autoverzekeringen