Companeo - 020 - 60 60 520

Zakelijke verzekeringen


Hoe goed heeft u uw zakelijke verzekeringen geregeld? Kies hier de verzekeringen die het beste aansluiten bij uw bedrijfssituatie. Bepaal samen met een geschikte leverancier uw zakelijke verzekeringen of sluit uw verzekeringen on-line af. U treft hieronder diverse categorieën voor verzekeringen voor uw onderneming. Doe uw voordeel!

Bedrijfsautoverzekering

De premie voor bedrijfsautoverzekeringen is de laatste jaren flink gedaald. Kom er vandaag nog achter welke bedrijfsautoverzekering het beste bij u past en bespaar flink op deze verzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

Wilt u zich verzekeren tegen de gevolgen van een bedrijfsstilstand? De bedrijfsschadeverzekering biedt u een ruime dekking van de kosten. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt in principe alle kosten die stagnatie van een zaak met zich meebrengt, bij calamiteiten als brand, inbraak, regenwater,...

Collectieve verzekering

Een collectieve verzekering (of: collectieve korting) is een verzekering voor alle werknemers voor uw bedrijf. Door het afsluiten van een collectieve verzekering krijgt u vaak korting op uw premie. Gemiddeld levert een collectieve verzekering 7% korting op de premie voor een basisverzekering op.

Pensioenverzekering

De pensioenverzekering is een verzekering die in de werkgever-werknemer-sfeer gesloten kan worden en verzekert een oudedagspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer is uw gezondheid van uitermate groot belang. Uw bedrijf kan immers niet zonder u! Helaas heeft u niet alles zelf in de hand en kunt u ziek worden of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. In dat geval krijgt u te maken met een behoorlijke inkomensdaling. Bescherm uw inkomen met...

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Loop geen onnodig risico en sluit snel een verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid af bij de verzekeraar die het beste bij uw behoeften past.

Handleidingen & tips

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een must voor de zelfstandige ondernemer. Zorg daarom dat u een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. U verzekert uzelf van inkomen maar ook van vervanging. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt niet voor niets ook wel een inkomensverzekering genoemd. De zaken moeten immers doorgaan! Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt u het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid af. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een vrij kostbare verzekering. Laat u daarom goed voorlichten over de dekking en de premies die daaraan hangen. De premie wordt lager naarmate de periode dat u zonder inkomen kunt langer is. Dus als u drie maanden zonder inkomen kunt dan betaalt u minder premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is, na de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een van de belangrijkste verzekeringen voor een bedrijf. U wilt toch niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die u per ongeluk toe brengt aan anderen. Dat kan u flink op kosten jagen. Hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor in het leven geroepen. Ook hierbij is het van belang wat de dekking is en de daarbij behorende verzekeringspremie. Laat u deskundig voorlichten op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid. En kies dan de juiste verzekering voor uw bedrijfssituatie.

Gemotiveerde medewerkers met een collectieve pensioenregeling!

Heeft u al een collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers afgesloten? Een collectieve pensioenregeling hoeft niet veel te kosten. Al voor 1 euro per werknemer per dag hebben uw werknemers al een zeer goede collectieve pensioenregeling. Bovendien kan een pensioenexpert de voorlichting naar uw persineel en de OR voor u verzorgen. Een pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zeker als u nieuwe medewerkers werft dan kan een collectieve pensioenregeling doorslaggevend zijn. Haal dus de beste mensen in huis en regel een betaalbaar collectieve pensioenregeling voor uw personeel.

Pensioenregelingen

Pensioenregelingen en collectieve pensioenregelingen geven veel bedrijven hoofdbrekens. Een goede pensioenregeling is een steeds belangrijker wordende arbeidsvoorwaarde! Besteed daarom tijd en zorg hieraan. Zorg voor een evenwichtige en betaalbare pensioenregeling voor uw medewerkers. Wist u dat u minimaal 15% fiscaal voordeel ontvangt als u een collectieve pensioenregeling afsluit? Laat u adviseren door een pensioenexpert. U kunt echt fors besparen op een collectieve pensioenregeling. Denk er eens over om overuren te gebruiken voor de financiering van uw collectieve pensioenregeling. Flexibiliseer uw arbeidsvoorwaarden en verbeter de pensioenregeling van