Companeo - 020 - 60 60 520
Home > Handleidingen > Personeel aannemen en uw loonadministratie aanleggen

Personeel aannemen en uw loonadministratie aanleggen

Als u personeel in dienst neemt, komen er veel administratieve zaken op u af. Zorg dat binnen uw personeelsbeleid alles goed georganiseerd is, u heeft daar direct profijt van. Denk eens na over hoe u intern de zaken op personeelsgebied heeft geregeld. Misschien kan dat wel efficiënter.

Personeel aannemen

1. Checklist startende ondernemers

Heeft u echt personeel nodig?
Overleg voor u iemand in dienst neemt met uw accountant of administratiekantoor. Zij kunnen u helpen met de vraag of een medewerker rendabel is en of het slim is iemand in dienst te nemen.
Bedenk wie u nodig heeft
Maak een functieprofiel, dit dwingt u om na te denken over welke kennis, vaardigheden en eigenschappen uw ideale personeelslid moet hebben. Een functieprofiel bestaat in ieder geval uit:
- Functienaam.
- Doel van de functie.
- Verantwoordelijkheden.
- Kerntaken.
- Werkomgeving.
- Dienstverband (aantal uren, tijdelijk of vast contract). Meer informatie hierover vindt u op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Arbeidsvoorwaarden.
- Vereiste opleiding van de kandidaat.
- Minimale werkervaring.
- Persoonskenmerken.
Werf gericht
Een medewerker zoeken is niet eenvoudig. Daarom is het zinvol eerst goed te kijken via welke kanalen u gaat zoeken.
• Ga voor flexibele contracten
In deze fase van uw onderneming kan het aangaan van langdurige verbanden nog lastig zijn. Al gaan de zaken nu goed, u heeft nog geen zekerheid voor volgend jaar. Of misschien komt u er achter dat u toch liever alleen werkt. Als u een geschikte kandidaat vindt, is het raadzaam om hem / haar eerst een contract voor bepaalde tijd aan te bieden. U kunt daar meer over lezen in het dossier over dienstverbanden.
Regel de arbeidsvoorwaarden
Natuurlijk moet u ook onderhandelen over het arbeidsvoorwaardenpakket. Dit bestaat onder meer uit:

Primaire arbeidsvoorwaarden

- Salaris. De hoogte checkt u via de salariswijzer.
- Vakantietoeslag.
Secundaire arbeidsvoorwaarden
- Eindejaarsuitkering / dertiende maand.
- Lease-auto.
- Mobiele telefoon.
- Onkostenvergoedingen.
- Overwerktoeslag.
- Pensioenvoorziening.
- Ploegentoeslag.
- Secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Reiskostenvergoeding.
- Winstdeling.
Veel van bovenstaande zaken zijn geregeld in een CAO.
De administratie (verderop in deze handleiding meer informatie hierover)
- Eerstedagsmelding.
- Personeel en loonbelasting.
- Loonadministratie.
- personeelsdossier.
Regel pensioenen en verzekeringen
Voor iedere werknemer gelden sociale verzekeringen voor de pensioenrechten (AOW en ANW). Als werkgever kunt u aanvullende voorzieningen aanbieden. De premie hiervan deelt u meestal met de werknemer. Vaak is een dergelijke pensioenregeling in de CAO geregeld.
Regel verzekeringen
Zorg voor een update van uw aansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsschadeverzekering. Daarnaast kan het zinvol zijn om uit te zoeken of ook andere verzekeringen voor u aantrekkelijk zijn.
Regel Arbo-zaken
Als werkgever komen er veel zaken op u af. Zo moet u ook Arbozaken verzorgen. Eén van de eisen is dat u over een risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschikt.
Aanbevolen websites
Informatie over arbeidscontracten op Servicepuntmkb.nl (www.servicepuntmkb.nl)
Informatie over wat personeel kost bij de KvK (www.kvk.nl)
Alles over arbo, verzuim en reïntegratie op Arboportaal.nl (www.arboportaal.nl)
Bron: http://www.zibb.nl/web/Bedrijfsvoering/Bedrijf-starten/Starters-artikel/Personeel-aannemen.htm