Companeo - 020 - 60 60 520

Payroll bedrijven


Bij payrolling geeft u uw werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de betreffende payroll-onderneming. Hierdoor ontdoet u zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen. Een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt doet dat niet meer onder de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de desbetreffende bedrijfstak. Hiermee ontloopt u verplichte afdrachten aan sectorfondsen en collectieve pensioenvoorzieningen.

3 aanbiedingen voor 'Payroll bedrijven'

Leveranciers offers
WePayPeople

WePayPeople - Payrolling
Payrolling en Salarisadministratie voor ondernemers
Voor veel bedrijven is payrolling nog een nieuw begrip. En dat terwijl het al sinds de jaren 70 in Nederland gedaan wordt. Bij Payrolling neemt PayrollWorks het juridisch werkgeverschap van u over. Dat betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over administratieve en fiscale...
Persoonality

Persoonality - Payrolling
HR Assurance, meer dan payrolling alleen
Door kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie, actuele sociale en fiscale wetgeving en Arbo-regels, de wet Poortwachter, ziekteverzuim en re-integratie kan Persoonality u bij uw personeelsbeleid ondersteunen en verantwoordelijkheden van u overnemen.
FlexExpert

FlexExpert - Payroll - effectieve verloning van medewerkers!
Verminder werkgevers risico's met payrolling tegen een lage prijs!
FlexExpert is een payroller met betere dienstverlening en meer flexibiliteit tegen lagere kosten. besteed uw salarisadministratie uit en verminder arbeidsrisico's met payrolling.