Companeo - 020 - 60 60 520
Home > Handleidingen > Hoe beveilig ik mijn bedrijf

Hoe beveilig ik mijn bedrijf

Een goede bedrijfsbeveiliging kan van groot belang zijn en een hoop ellende besparen. Of u nu een beveiligingsbedrijf, een betrouwbare beveiligingsinstallatie of een toegangscontrole systeem met toegangspasjes voor uw medewerkers en bezoekers zoekt. Hieronder kunt u informatie lezen over verschillende vormen van beveiliging.

1. Checklist criminaliteitspreventie

1. Sluit ramen en deuren bij afwezigheid altijd af.
2. Voorkom opklimmogelijkheden: berg afvalcontainers, pallets en ladders goed op.
3. Zorg voor goede verlichting in en buiten het pand.
4. Zorg voor voldoende zicht op het pand.
5. Laat op het antwoordapparaat niet doorschemeren dat het bedrijf voor langere tijd dicht is.
6. Houd openings- en sluitingsrondes.
7. Beveilig uw pand bouwkundig en eventueel elektronisch.
8. Regel toegangscontrole tot uw pand.
9. Regel het beheer van sleutels van uw bedrijf.
10. Beperk aanwezigheid van geld en kostbare goederen.
11. Beschrijf uw geld- en goederenstromen en neem maatregelen op zwakke plekken.
12. Controleer ontvangst en aflevering van goederen en diensten.
13. Praat regelmatig met medewerkers over preventieve maatregelen.
14. Stel een gedragscode op ter voorkoming van interne criminaliteit.
15. Screen sollicitanten en vraag referenties op bij eerdere werkgevers.
16. Werk samen aan veiligheid binnen uw bedrijf.
17. Werk samen aan een veilige bedrijfsomgeving.